Kipor

Run hours86.5h
Battery volts13.2V
Fuel level89%
Engine temp49°C
Num starts223
Mains V1231V
Mains V2231V
Mains V3235V
Generator V10V Load A10A Load PF10
Generator V20V Load A20A Load PF20
Generator V30V Load A30A Load PF30
Engine stateReady, MainsOper (30,33)
Controller modeAUT (2)
Poslední aktualizace: 2024-07-13 12:08:53
1h - 12h - 72h
L1 - zeleno-modrá, L2 - červená, L3 - modrá