Kopule ondřejovského dalekohledu
Ráno Poledne Večer Noc
Večer Soumrak
Z historie stavby - miniarchiv
Kopule se stavebním jeřábem Montáž "deklinačního domečku" Přivážejí tubus Montáž protizávaží (celkem 27 tun)
Montáž protizávaží Kopule (kol. 1968)
Primární ohnisko; dalekohled je v úpravě se spektrografem v primárním ohnisku. Jeřáb nese protizávaží Montáž deklinačního "domku"
Provozní budova stelárního oddělení (kanceláře a pracovny) dnes
Pohled od kopule Pohled ze silnice
Dvoumetrový dalekohled
Dalekohled Ochranný kryt na horním konci tubusu Rovinné zrcátko uvnitř tubusu (pro odklon světelného svazku z tubusu do ohniska coudé) a otvor ve vnitřní stěně tubusu, kudy světlo odchází do coudé (po odrazu od rovinného zrcátka).
Ochranný kryt uvnitř tubusu před primárním zrcadlem. Ovládací velín, odkud se ovládá pohyb dalekohledu a spektrograf (v případě, že se nepoužívá ohnisko coudé, jehož spektrograf má vlastní ovládací velín)
Mechanické práce uvnitř tubusu
Mechanické práce uvnitř tubusu při přestavbě dalekohledu od práce v ohnisku coudé k práci v ohnisku Cassegrainově a zpět. Sekundární zrcátko je na snímku vpravo.
Periferní zařízení dvoumetrového dalekohledu
Mikrofotometr k proměřování skleněných fotografických desek, nepoužívaný od r. 1992 (máme elektronické detektory) Echelletový spektrograf HEROS Ovládací pult spektrografu HEROS
Štěrbinová hlava coudé spektrografu Kolimátor coudé spektrografu Dewarova nádoba se CCD čipem v ohnisku coudé spektrografu (plněná kapalným dusíkem) Dewarova nádoba a kulové zrcadlo kamery coudé spektrografu
CCD čip v coudé spektrografu
CCD čip v Dewarově nádobě. Určený pro coudé spektrograf.
Exponovaná spektra
Fotografická spektra (negativní snímek) tří hvězd s identifikací některých čar Spektrum elektronického detektoru Retikonu: beta Lyrae Spektrum echelletového spektrografu HEROS; snímek spektra kamery pro červenou (5800÷8300 angströmů -- vlevo) a modrou (3800÷5700 angströmů -- vpravo) oblast spektra

Likvidace nefunkčního Cassegrainova spektrografu dne 9. 9. 2001
(Link na seriál fotografií)