Několik poznámek o spektrech hvězd

  • Úvodní poznámka o spektrálních čarách
  • O různých vlivech na pozorování
  • O spektrech dvojhvězd
  • O proměnných hvězdách
  • Typy spekter hvězd a zajímavé profily
  • Co jsou sky-lines aneb spektrum oblohy
  • P Cyg profil hvězdného spektra
  • Co jsou "cosmics" (kosmiky)
  • Spektrum hvězdy ("born-again AGB??") V838 Monocerotis

  • Pár poznámek o heliocentrických korekcích (tento text se stane součástí chystané stránky o redukování CCD spekter)