Historie stelárního oddělení a 2m dalekohledu v Ondřejově


Obsah

 • Úvod
 • Stručně z historie AsÚ
 • Jednání a schvalování plánů; dokumenty
 • Projekt
 • Stavba
 • Stavba - galerie fotek
 • Inaugurace 1967:
 • XIII Valné shromáždění IAU v Praze
 • Inaugurace v Ondřejově
 • Optické konfigurace zrcadlových dalekohledů (stručný obecný přehled)
 • Princip činnosti spektrografu Příklady vhodných pozorovacích programů.
 • Technická specifikace - původní
 • Podrobný technický popis dalekohledu
 • Pozorování kdysi a dnes
 • Pořizování spekter a jejich zpracování (redukce dat)
 • Pořizování spekter a zpracování dat napozorovaných na fotografických deskách
 • Zcitlivování fotografických desek
 • Elektronické detektory. Reticon a CCD. Princip činnosti a postup při pozorování s nimi.
 • Co je seeing
 • Historické přístroje kolem dalekohledu
 • Blinkmikroskop
 • Spektroprojektor
 • Abe komparátor
 • Lirepho
 • Stelární mikrofotometr
 • Nový přístroj - ešeletový spektrograf OES (Ondrejov Echelle Spectrograph)
 • Konstrukce
 • Technická specifikace
 • Mechanická konstrukce
 • Justáž
 • Základní charakteristiky CCD čipu
 • jodová baňka
 • Atlas srovnávacích čar Thorium Argonové výbojky
 • Opravy a modernizace v minulosti
 • Elektronické detektory
 • Modernizace řídící elektroniky dalekohledu v roce 1997-1998
 • Modernizace řídící elektroniky dalekohledu a spektrografů v letech 2007 a 2009
 • Havárie a oprava olejového systému v roce 2011.
 • Rozsáhlá modernizace a koncepční změna 2018 - 2019
 • Uvažovaný technický rozvoj v budoucnosti.
 • Stelární oddělení: historie oddělení, výzkum a popularizace
 • Ukázka několika spekter zajímavých hvězd.
 • Dodatky
 • Prameny a literatura