Wat120N

Ovládání

Program se spouští na počítači primula (řízení CCD v OESu) pod uživatelem tcsuser zvolením položky "Polní kamera" z hlavního menu. Před spuštěním programu je nutné nejprve zapnout napájení polní kamery. Po spuštění programu se kamera nastaví do implicitního stavu dle screenshotu a je možné měnit její nastavení. Po ukončení programu zůstává kamera v nastavení, které bylo provedeno jako poslední, toto nastavení si kamera pamatuje i po vypnutí a opětovném zapnutí napájení.

Kdyby nastal nějaký problém se vzdáleným řízení lze přejít na původní ovládání tlačítky. Stačí vypnout napájení kamery a připojit místo krabičky pro vzdálené řízení zpět tlačítka a nahlásit problém (kabel se vzdáleným řízením má na sobě černý praporek z izolačky).

Jak to funguje?

Řízení probíhá přes RS232 (9600, 8N1), který je připojený k převodníku RS232<->Ethernet. Freeze se ovládá pomocí DTR, ale řízení tohoho pinu stávající převodník nepodporuje, proto program neobsahuje tuto funkci. Nastavování kamery se provádí níže uvedeným příkazem:

53 43 32 53 XX XX X9 0d

  • XX - gain
  • X - exposure
  • X - gamma
  • X - iris + freeze

gain exposure gamma iris freeze
od 01 = low 6 = off 1 = off 0 = off 0 = off
.. 7 = 1 5 = low 1 = on 9 = on
do FF = high 8 = 2 9 = high
9 = 4
A = 8
B = 16
C = 32
D = 64
E = 128
F = 256

Odkazy

Download

wat120n-1.0.tgz [24KB]

Poslední modifikace: 3.9. 2007

E-mail