Vítejte na stránkách Stelárního oddělení!

Stelární oddělení (oddělení fyziky hvězd) je jedním ze čtyř oddělení Astronomického ústavu Akademie věd České Republiky (ASU AV ČR). Provádí špičkový vědecký výzkum a věnuje se široké paletě moderních výzkumných témat včetně fyziky horkých hvězd a hvězd o nízké hmotnosti, extrasolárních planet a astrofyzice vysokých energií.

Oddělení provozuje největší optický astronomický přístroj v České republice, Perkův dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 2m, který je vybaven jednořádovým spektrografem, ešeletovým spektrografem a také nedávno instalovanou fotometrickou kamerou. Dalekohled je převážně využíván pro pozorování hvězd a hvězdných systémů, včetně systémů s exoplanetami. Tyto objekty zkoumají pracovníci oddělení často také v rámci mezinárodní spolupráce. Oddělení má k dispozici další dvojici menších teleskopů: D50 a Robotický dalekohled BART (BART robotic telescope). Oba tyto přístroje jsou určeny především k pozorování optických protějšků (dosvitů) gama záblesků.

Jelikož je Česká republika členskou zemí ESO (European Southern Observatory, Evropská jižní observatoř), mohou pracovníci oddělení požádat o pozorovací čas na zařízeních patřících ESO. V rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce mají přístup rovněž k vybavení Observatoře Gemini (Gemini Observatory). Data pořízená na těchto observatořích jsou pro výzkum stěžejní. Členové oddělení jsou navíc členy řady konsorcií, která se podílí na přípravě a vývoji vědeckého programu i vybavení pro nová pozemní (SCORPIO, VERMILION, PLATOSpec) či kosmická (PLATO) zařízení, která přinesou neocenitelná data pro významné budoucí objevy.

Stelární oddělení je rozděleno na tři vědecké pracovní skupiny – Fyzika horkých hvězd, Výzkum extrasolárních planet a Astrofyzika vysokých energií. Čtvrtá pracovní skupina – Provoz a rozvoj Perkova dalekohledu – je více technická a jejím úkolem je zajišťovat činnost hlavního teleskopu a jeho přístrojového vybavení.

Fyzika horkých hvězd

 • hvězdné atmosféry a hvězdný vítr
 • hmotné hvězdy v přechodových fázích vývoje
 • astro-informatika (rozsáhlé datové archivy)
 • více

Výzkum extrasolárních planet

 • detekce a charakterizace systémů s exoplanetami
 • exoplanety a jejich atmosféry
 • transity a měření radiálních rychlostí
 • více

Astrofyzika vysokých energií

 • zdroje záření s vysokou energií
 • v UV, rentgenovém a gama záření
 • analýza gama záblesků a jejich optických protějšků
 • více

Provoz a rozvoj Perkova dalekohledu

 • provoz a údržba Perkova dalekohledu
 • rozvoj přístrojového vybavení
 • technické zajištění pozorování
 • více