Semináře

V rámci Stelárního oddělení organizujeme vědecké semináře.

Seminář Stelárního oddělení

Na Semináři Stelárního oddělení přednášejí místní vědečtí pracovníci případně hostující vědečtí pracovníci na oddělení. Prezentují výsledky své vlastní vědecké práce. Seminář je organizován nepravidelně (obvykle však jednou měsíčně). Organizátorkou je Olga Maryeva.

Joint Journal Club

Joint Journal Club je seminář organizovaný ve spolupráci s oddělením Galaxií a planetárních systémů ASU, jeho cílem je diskutovat styčné body oblastí výzkumného zájmu. JJC je organizován jednou měsíčně, organizátorkou je Julieta Sánchez Arias (v minulosti Tiina Liimets).

Semináře spolupracujících organizací

Pracovníci oddělení jsou pravidelně zváni, aby přednášeli na seminářích ASU, spolupracujících institucí a univerzit:

Workshopy

Workshop observačních technik

Přírodovědecká fakulta Univerzity v Postupimi (Německo) a ASU uzavřely v červnu 2021 dohodu s cílem provádět společný výzkum a výuku v oblasti astrofyziky. Strany se dohodly, že budou každoročně pořádat dvoutýdenní společné výzkumné workshopy na observatoři ASU v Ondřejově v České republice.

Workshopy jsou určeny studentům astrofyziky a akademickým pracovníkům Univerzity v Postupimi, Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, ale i dalších univerzit, provádějících výzkum na observatoři v Ondřejově v období konání workshopu.

Koordinátory spolupráce jsou za ASU Jiří Kubát a Brankica Kubátová.

Kurz ešeletové spektroskopie

Kurz pro studenty Masarykovy Univerzity a Univerzity Karlovy se koná na Stelárním oddělení Astronomického ústavu v Ondrejově na konci srpna a začátku září. Kurz je věnován ešeletové spektroskopii a měření radiální rychlosti.

Koordinátory kurzu jsou Petr Kabáth a Marek Skarka