Lidé

Vědečtí pracovníci

Petr Kabáth

Petr je vědeckým pracovníkem oddělení a vedoucím skupiny Výzkum extrasolárních planet. Vysokoškolská studia na DLR Berlin (Německo) dokončil v roce 2009. Šest let pracoval na Observatoři Paranal (ESO) nejprve jako odborný asistent po dokončení doktorandského studia (postdoc fellow) a následně jako vědecký pracovník. Oblastí jeho zájmu je charakterizace exoplanetárních atmosfér. Podílel se na projektu BEST II. V současnosti koordinuje následná pozorování kandidátů na exoplanety prostřednictvím analýzy radiálních rychlostí hvězd pomocí Perkova dalekohledu a spektrografu OES v Ondřejově.

Kontakt:

 • email: petr.kabath @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 143
 • orcid


Marek Skarka

Marek je vědeckým pracovníkem oddělení. Po získání titulu PhD na Masarykově Univerzitě Brno pracoval dva roky na Konkoly Observatory (Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko). Zabývá se hvězdnými pulzacemi, dvojhvězdami s pulzující složkou a analýzou časových sérií pozorování. V současnosti pracuje na následnýen/wp-admin/post.php?post=142&action=editch spektroskopických pozorováních exoplanetárních kandidátů.

Kontakt:

 • email: marek.skarka @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 127
 • orcid


Marie Karjalainen

Marie je vědecká pracovnice oddělení. Po dokončení doktorského studia na Karlově univerzitě v Praze pracovala na Thueringer Landessternwarte Tautenburg. Následně strávila více jak deset let na observatoři La Palma (Španělsko), pracovala s Isaac Newton Group of Telescopes a Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov. Ve svém výzkumu se věnuje studiu extrasolárních planet. Zabývá se spektroskopií s vysokým rozlišením, přesným měřením radiálních rychlostí, detekcí a charakterizací extrasolárních planet a hvězdnými oscilacemi rudých obrů.

Kontakt:

 • email: marie.karjalainen @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 164
 • orcid

Raine Karjalainen

Raine je vědeckým pracovníkem oddělení. Studoval na univerzitě v Oulu (Finsko). Poté se přesunul na observatoř La Palma a pracoval zde víc jak deset let jako člen týmu astronomů pro Nordic Optical Telescope a také jako pomocný astronom pro Isaac Newton Group of Telescopes. Ve svém výzkumu se zabývá exoplanetami. Především metodou měření radiálních rychlostí, tedy využitím spektroskopie s velmi vysokým rozlišením, pátrá po planetách a hnědých trpaslících u obřích hvězd.

Kontakt:

 • email: raine.karjalainen @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 164
 • orcid

Petr Škoda

Petr je vědeckým pracovníkem oddělení, kde pracuje téměř 30 let. Většinu svého profesního živost se zabýval moderními astronomickými přístroji, především CCD detektory, systémy ovládání teleskopů a počítači. Vedl řadu astro-informatických projektů na Fakultě informačních technologií českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Je propagátorem projektu Virtuální observatoře v České republice. Jeho hlavním zájmem je CCD spektroskopie objektů s emisními čarami, strojové učení a analýza velkých astronomických datových archivů.

Kontakt:

 • email: petr.skoda @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 361
 • orcid

Postdoktorandi

Ján Šubjak

Ján je postdoktorand v Centru astrofyziky | Harvard & Smithsonian. Ve své práci se zaměřuje na populaci tranzitujících hnědých trpaslíků a exoplanet, které zkoumá na základě dat z vesmírné mise TESS. K jejich rozpoznání využívá spektroskopická pozorování, studuje jejich vnitřní strukturu, slapové interakce a spin-orbitální parametry, především s ohledem na procesy formování těchto objektů.

Kontakt:


Pavol Gajdoš

Pavol je postdoktorand na Stelárním oddělení. Výzkumu exoplanet se věnoval již během studií na Univerzite P. J. Šafárika v Košicích. Po ukončení doktorandského studia pracoval na univerzitě 2 roky jako výzkumný pracovník a podílel se také na fotometrických pozorováních univerzitním 50-cm dalekohledem. Zabývá se především výzkumem tranzitujících exoplanet. Zkoumá časové variace tranzitů a dynamiku soustav s více planetami. Kromě toho se věnuje také studiu zákrytových dvojhvězd. Ve své práci využívá také data z vesmírných misí Kepler a TESS.

Kontakt:

 • email: pavol.gajdos @ asu.cas.cz
 • orcid

Doktorandi

Michaela Vitková

Michaela je PhD studentkou na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývala detekcí exoplanet metodou radiálních rychlostí s využitím jódové cely a použitím programu Viper pro spektra získána Perkovým dalekohledem. Nyní se zaměří na studium Horkých Jupiterů a jejich role v multiplanetárních systémech.

Kontakt:

 • email: michaela.vitkova @ asu.cas.cz
 • telefon:
 • osobní stránky:

Zuzana Balkóová

Zuzana získala magisterský titul v oboru astrofyzika na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde se poprvé začala zajímat o exoplanetární vědu. Nyní pokračuje ve svém výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením především na vlastnosti a atmosféry obřích horkých planet určených jak fotometrickými, tak spektroskopickými pozorováními.

Kontakt:

 • email: zuzana.balkoova @ asu.cas.cz
 • telefon:
 • osobní stránky:

Jozef Liptak

Kontakt:

 • email:
 • telefon:
 • osobní stránky:

Doktorandi (externí)

Martin Blažek

Martin je PhD student Masarykovy univerzity v Brně. Je aktivním členem Skupiny výzkumu exoplanet a pracuje především na fotometrickém studiu extrasolárních planet. Zabývá se detekcí primárních tranzitů a exoplanetárních atmosfér pomocí sekundárních zákrytů. Je pozorovatelem na Perkově dalekohledu a využívá jak spektroskopických tak fotometrických módů pozorování.

Kontakt:

 • email: martin.blazek @ asu.cas.cz
 • orcid

Magdalena Špoková

Magdalena je PhD studentkou na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své doktorské práci se zaměřuje na astrobiologii, zkoumá vliv prostředí s podmínkami podobnými slunečnímu větru na kyanobakterie. Nyní bude zkoumat složení exoplanetárních atmosfér a pokusí se v nich hledat zajímavé chemické prvky, které by mohly mít souvislost s výskytem života. Zajímá se o botaniku.

Kontakt:

 • email: 393635 @ mail.muni.cz