Výzkum extrasolárních planet

lustrace zachycuje předpokládaný vzhled systému TRAPPIST-1 pohledem od planety TRAPPIST-1f (nejblíž vpravo). Kredit: NASA/JPL-Caltech

Výzkum skupiny, kterou vede Petr Kabáth je zaměřen na detekci exoplanet prostřednictvím spektroskopie a detekci a charakterizaci exoplanetárních atmosfér. Skupina využívá spektroskopické metody měření radiálních rychlostí k detekci a charakterizaci exoplanetráních systémů. Skupina využívá při své práci velkých pozemních teleskopů ESO (Chile) nebo IAC (Španělsko), ale také Perkův dalekohled v Ondřejově, který je vybaven vhodným ešeletovým spektrografem.

Hlavními objekty zájmu této skupiny jsou kandidáti na exoplanety odhalení družicovými observatořemi Kepler/K2 a TESS. Členové skupiny v současnosti pracují na projektu přestavby a instalace nového spektrografu PLATOSpec na dalekohled ESO o průměru 1.52 m pracující Observatoři La Silla v Chile. Projekt by měl sloužit jako pozemní podpora budoucí kosmické mise PLATO. Skupina se také zabývá detekcí a charakterizací exoplanetárních atmosfér s použitím velkých teleskopů především na observatořích ESO. Skupina koordinuje grant programu ERASMUS+ pro který plánuje sérii přednášek pro veřejnost.

ČLENOVÉ SKUPINY

DALŠÍ INFORMACE