Planety v hvězdných systémech s hnědým trpaslíkem

Objevy extrasolárních planet odhalují bohatost planetárních systémů ve vesmíru. Ján Šubjak z ASU byl hlavním autorem studie, která se zabývala hledáním planet v systémech s hnědým trpaslíkem na vzdálené oběžné draze a jejich možnými vlivy na vlastnosti planetárního systému.

Jána Šubjaka, studenta Petra Kabátha ze Stelárního oddělení ASU v současnosti působícího v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a jejich spolupracovníky ze zahraničních institucí zajímaly systémy s potvrzeným hnědým trpaslíkem na vzdálené oběžné dráze. Z literatury je zřejmé, že v soustavách s více hvězdami dochází k ovlivňování stavu vnitřních planet tělesy vnějších partiích. Ke slovu se dostávají gravitační nestability, ovlivnění akrece a srážení planetesimál a v neposlední řadě i dlouhodobý vliv gravitačního rušení, který typicky v systémech více planet vede k jejich migracím.

Další podrobnosti naleznete na stránkách ASU

Odkazy a kontakty

Related Posts