Perkův 2-m dalekohled

Pohled do kopule Perkova dalekohledu.

Perkův dalekohled s primárním zrcadlem o průměru 2 metry je největším optickým astronomickým přístrojem pro výzkum hvězd a extrasolárních planet v České republice. Dalekohled je v současnosti vybaven jednořádovým spektrografem, ešeletovým spektrografem a fotometrickou kamerou.

Teleskop je v činnosti od roku 1967 a stal se národním přístrojem astrofyzikálního výzkumu.

Nejvýznamnější a principiálním vylepšením za posledních několik desetiletí dalekohled prošel v roce 2019. Optická konfigurace byla kompletně změněna, což přineslo zvýšení efektivity optického systému. V minulosti se světlo dopravovalo do spektrografů umístěných v coudé ohnisku systémem zrcadel. Hlavním vylepšením byla instalace optických vláken vedoucích z primárního ohniska do spektrografů. Současný teleskop tak využívá pouze jednu odraznou plochu (primární zrcadlo o průměru 2 m) místo čtyř zrcadel v minulosti. Díky tomuto vylepšení bylo dosaženo vyšší efektivity pozorování a je také možné pozorovat slabší zdroje. Rozšířila se také škála pozorovacích programů, které je možné s upraveným přístrojem realizovat.

Modernizace otevřela českým astronomům nové možnosti, opět dostali do rukou přístroj, který obstojí v mezinárodním srovnání.

Poslední rekonstrukci Perkova dalekohledu se podrobně věnuje Miroslav Šlechta v článku Modernizace 2m Perkova dalekohledu v Ondřejově, který byl publikován v časopise Astropis (ročník: 2020, číslo: 3, str.: 12–15).

Využití dalekohledu

Dalekohled je pravidelně a trvale využíván pro vědecká pozorování. Většinu pozorovacího času využívají astronomové z ASU (členové pracovních skupin Fyzika horkých hvězd a Výzkum extrasolárních planet), ale také kolegové z jiných institucí a univerzit (Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita ve Wroclavi, Astronomický ustav Tatranská Lomnica).

Dalekohled je rovněž využívám při mezinárodních spektroskopických kampaních. Perkův dalekohled a jeho spektrografy rovněž slouží jako výukový přístroj pro studenty českých (Matematicko-fyzikální fakulta UK, MU Brno) i zahraničních univerzit (Institte of Physics and Astronomy, Potsdam University, Německo; Faculty of Mathematics, University of Belgrade, Srbsko).