ChETEC-INFRA

Výzkumná infrastruktura pro jadernou astrofyziku

Projekt ChETEC-INFRA (Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos – Infrastructures for Nuclear Astrophysics) je realizován v rámci programu TNA (Trans-National Access Programme) a umožňuje přístup k dalekohledům a astronomickým observatořím, zařízením částickového výzkumu a superpočítačům s cílem modelovat složité modely hvězd a jejich atmosfér zaměřené na základní výzkum v jaderné astrofyzice.

Návrhy na pozorování v rámci ChETEC-INFRA

Návrhy mohou být odesílány průběžně prostřednictvím serveru GATE. Nezávislá výběrová komise se schází každé tří měsíce. Uzávěrka aktuálního kola příjmu návrhů je 17. února 2024. (Následující pak 17. května 2024,  17. srpna 2024 a 17. listopadu 2024).

ChETEC-INFRA poskytuje mezinárodní přístup ke 13 zařízením, která jsou do projektu zapojena. Podrobnosti o programu TNA se dozvíte na  této stránce

Uživatelé pocházející z oblastí mimo komunitu ChETEC-INFRA jsou vítáni!


Jak požádat o pozorovací čas

Podrobnosti o podmínkách a procesu výběru se dozvíte v tomto dokumentu.


Kalendář ChETEC 2022

Vědkyně, které stvořily jadernou astrofyziku

Kalendář na rok 2022 představuje 12 fyziček, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji jaderné astrofyziky. Je k dispozici v mnoha jazycích a všechny varianty jsou ke stažení v tiskové kvalitě.

Naše doktorandka Barbora Doležalová kalendář přeložila do češtiny a upravila v předdefinované šabloně.

Účelem kalendáře je vzdát hold ženám, které ovlivnily vývoj jaderné astrofyziky; povzbudit mladé vědce, aby si zvolili jadernou astrofyziku jako svou profesní dráhu, a nabídnout jim vzory, které usnadní jejich rozhodování; vzdělávat vědeckou komunitu a širokou veřejnost o významné roli, kterou ženy hrály a nadále hrají ve vývoji jaderné astrofyziky.


Podrobnosti o projektu najdete na anglické stránce.