Popularizace

Stelární oddělení pravidelně organizuje několik popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Dny otevřených dveří se konají v průběhu Týdne vědy a techniky AV ČR, který patří ke stěžejním propagačním aktivitám celé Akademie věd. Další podobnou akcí pro veřejnost, které se Stelární oddělení pravidelně účastní, je Evropská noc vědců. Při těchto příležitostech vědečtí pracovníci připravují populární přednášky nebo akce s astronomickou tematikou pro děti, prezentují své aktuální projekty nebo ukazují Perkův dalekohled a jeho kopuli v činnosti. Pracovníci Stelárního oddělení se aktivně podílejí na programu akce “Otevřená věda”, kterou pro středoškolské studenty organizuje Akademie věd ČR. Podrobnosti o popularizačních aktivitách Astronomického ústavu naleznete na YouTube kanálu ASU.