Fotometrická kamera

Primární ohnisko s CCD kamerou pro zobrazování a fotometrii. Kredit: M. Šlechta

Fotometrická kamera G2-1000BI (Moravské přístroje) vybavená čipem E2V CCD 47-10 je instalována v primárním ohnisku dalekohledu. Ohnisková vzdálenost je 9 m (f/4.5), použití korektoru pro fotometrickou kameru zkracuje efektivní ohnisko na 7 m (f/3.5). Změnu konfigurace přístrojů – vláknových spektrografů a fotometrické kamery – je možné provést během jedné minuty. Kamera je vybavena rotačním filtrovým kolem osazeným pěti filtry. Čip kamery je Peltierovým článkem chlazen na teplotu až 40° pod okolí.

Kamera a čip
ADC Rozlišení Pixel size Vyčítací šum Účinnost Linearita Reading
16 bit 1056 x 1027 13 x 13 μm 9 ADU 90% (500-700 nm) > 95 % 10 s
Camera and telescope
Efektivní ohnisko Zorné pole Úhlové rozlišení Testovací snímek
7 000 mm 6.3′ x 6.3′ 0.385 „/pixel
Fotometrické filtery

Kamera je vybavena pětipozičním filtrovým kolem. Dispozici jaou tyto filtry: Sloan u’, Sloan g’, Sloan r’, Sloan i’, Sloan z’, H-alpha, [O-III], [S-II], Bessel B, Bessel V, Bessel R, Bessel I. Úzkopásmové filtry mají šířku propustnosti 3 nm.

V současnosti je však instalováno těchto pět filtrů, viz tabulka.

Position 0 1 2 3 4
Filter O III i‘ (SSDS) r‘ (SSDS) g‘ (SSDS) Hα
Výkon kamery ve spojení s dalekohledem (při dobrém seeingu)
jasnost   expozice filtr   chyba měření    Χ
~ 12.5 mag   8 s   r'    ~ 0.002 mag   ~ 1,05
~ 15.2 mag   8 s   r'    ~ 0.006 mag   ~ 1,10
~ 16.2 mag  10 s   g'    ~ 0.020 mag   ~ 2,20
~ 18.3 mag  20 s   g'    ~ 0.030 mag   ~ 1,10
~ 23.3 mag   7 h   r'    ~ 0.160 mag   ~ 1,40
Limit fotometrického dosahu v magnitudách (ve filtru Sloan r) po expozici 60 s v různé výšce nad obzorem.