Pozorování

Pozorovací podmínky v Ondřejově

Pozorovací podmínky v Ondřejově jsou dány polohou observatoře ve střední Evropě. Typický seeing (neklid atmosféry) je 3″ (úhlové vteřiny) a jen zřídka je lepší než 2″. Rozložení jasných (pozorovacích) nocí během roku je zachyceno na následujícím grafu. V zimních měsících jsou obvykle podmínky špatné a počet pozorovacích nocí velmi nízký. Nejvyšší procento pozorovacích nocí s vhodnými podmínkami je obdobích březen-duben a srpen-září.

Rozdělení počtu pozorovacích hodin v roce 2023: Šedé sloupce znázorňují teoretický počet pozorovacích hodin v Ondřejově (kdy se Slunce nachází více než 12° pod obzorem), počet hodin je uveden v bílých popisech. Modré sloupce a odpovídající hodnoty ve žlutých boxech ukazují počet odpozorovaných hodin v daném měsíci (suma času pozorování vědeckých cílů všemi používanými přístroji; kalibrace nejsou započítány), čísla v zelených boxech pak udávají procentuální podíl využitého času. Kredit: P. Škoda, 2024.

Statistika pozorování

Grafy uvedené níže na stránce ukazují rozložení počtu pozorovacích hodin v posledních devíti letech. Šedé sloupce představují teoretický počet pozorovacích hodin v Ondřejově (kdy se Slunce nachází více než 12° pod obzorem), počet hodin je uveden v bílých popisech. Modré sloupce a odpovídající hodnoty ve žlutých boxech ukazují počet odpozorovaných hodin v daném měsíci (suma času pozorování vědeckých cílů všemi používanými přístroji – spektrografy 700 a OES, od roku 2019 i fotometrická CCD kamera; kalibrace nejsou započítány), čísla v zelených boxech pak udávají procentuální podíl využitého času.

2023

2022
2021
2020
2019 (září – prosinec, technická odstávka)
2018
2017 (leden – únor, technická odstávka)
2016 (od dubna technická odstávka)
2015
2014
2013
2012

K dispozici jsou rovněž starší statistická data ve stejném grafickém provedení (hodnota ‚0‘ se většinou vztahuje k technickým odstávkám):

Sledování meteorologických podmínek