Lidé

Miroslav Šlechta

Mirek je vedoucím skupiny Provoz a vývoj Perkova dalekohledu od října 2008. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Název jeho diplomové práce je „Primordial Perturbations in the Friedmannian Universe“ (Primordiální poruchy ve Friedmanovském vesmíru). V roce 2001 obhájil svou diplomovou práci „Star – Disc Interactions in Active Galactic Nuclei“ (Interakce mezi hvězdami a diskem v aktivních galaktických jádrech). Od roku 1998 je zaměstnancem Astronomického ústavu. Je bývalým vedoucím Stelárního oddělení.

Kontakt:


Technici

Eva Žďárská

Eva je sekretářkou Stelárního oddělení. Je také asistující pozorovatelkou a podílí se na servisním módu pozorování.

Kontakt:

 • email: eva.zdarska @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 226
 • osobní stránky:

Radek Novotný

Radek je spoluodpovědný za provoz přístrojů a vybavení Perkova dalekohledu z mechanického hlediska. Podílí se na vývoji a konstrukci přístrojů, které podporují pozorování prováděná pomocí dalekohledu. Vykonává strojové a mechanické práce, provádí údržbu strojů a zařízení podporujících činnost dalekohledu po mechanické stránce. Je asistující pozorovatel a podílí se na servisním módu pozorování.

Kontakt:

 • email: novotny @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 269
 • osobní stránky:

Luděk Řezba

Luděk Řezba je zodpovědný provoz přístrojů a vybavení Perkova dalekohledu z hlediska elektřiny. Podílí se na vývoji a konstrukci zařízení, která podporují provoz dalekohledu, vykonává práce se elektrickými rozvody a elektronikou, provádí údržbu strojů a zařízení podporujících práci dalekohledu z hlediska elektro. Je asistující pozorovatel a a podílí se na servisním módu pozorování.

Kontakt:

 • email: ludek.rezba @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 313
 • osobní stránky:

Jan Sloup

Jan je zodpovědný za provoz přístrojů a vybavení Perkova dalekohledu po mechanické stránce. Podílí se na vývoji a konstrukci zařízení, která podporují činnost Perkova dalekohledu. Pracuje se stroji a mechanikou a provádí údržbu strojů a zařízení podporujících mechanický provoz dalekohledu. Je rovněž asistující pozorovatel.

Kontakt:

 • email: sloup @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 259
 • osobní stránky:

Jiří Srba

Je členem technického týmu pracovní skupiny Provoz a rozvoj Perkova 2-m dalekohledu. Podílí na pozorování (včetně ‚service‘ módu), zpracování dat a údržbě databází 2-m dalekohledu. Spolupracuje na údržbě a aktualizaci webových stránek a aplikací Stelárního oddělení. Podílí se na správě lokální počítačové sítě a IT vybavení.

Kontakt:

 • email: srba @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 313
 • osobní stránky:

Externí spolupracovníci

Jan Fuchs

Jan je bývalým pracovníkem Stelárního oddělení dnes pracující pro Oddělení meziplanetární hmoty ASU. Dále však spolupracuje na údržbě a vývoji technických i softwarových řešení umožňujících práci s Perkovým dalekohledem, ale také s dalekohledy na observatoři La Silla v Chile (DK154 a ESO152), které astronomové ASU využívají.

Kontakt:

 • email: fuky @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 241
 • osobní stránky:

Roman Veselý

Roman se stará o fungování počítačových systémů, sítí, datových úložišť a databází Stelárního oddělení, které využívají i jiná oddělení Astronomického ústavu.

Kontakt:

 • email: roman @ liten.cz
 • telefon: +420 … … …
 • osobní stránky: