Přístroje

Echelletový spektrograf OES

Ondřejov Echelle Spectrograph (OES) je vláknově napájený ešeletový spektrograf. Signál je do něj přiváděn optickým vláknem z primárního ohniska Perkova dalekohledu. Spektrograf OES pokrývá vlnové délky v rozsahu od UV oblasti (3753 Å) až do blízkého IR záření (9195 Å). Dosahuje rozlišení R ~ 51 600 na vlnové délce 5 000 Å (R ∼ 40 000 v oblasti Hα) a spektrálního vzorkování 2,4 Å/mm. Jednotlivé spektrální řády pokrývají rozsah ∼70 Å (v UV oblasti) až ∼145 Å (v IR).


Jednořádový spektrograf

Jednořádový spektrograf je optickými vlákny napájený klasický spektrograf pracující buď v prvním nebo druhém řádu spektra. Druhý řád pokrývá rozsah vlnových délek 4000-5100 Å (tedy od blízkého UV po modrou část viditelného světla) a délka řádu je 233 Å. První řád pokrývá rozsah 5100-8900 Å (viditelné zelené až blízké IR záření) s délkou řádu 470 Å. Rozlišení spektrografu v oblasti čáry Ha je R ∼ 13 000.


Fotometrická kamera

Fotometrická kamera je instalována v primárním ohnisku dalekohledu. Ohnisková vzdálenost promárního zrcadla je 9 m (f/4.5), použití korektoru pro fotometrickou kameru zkracuje efektivní ohnisko na 7 m (f/3.5). Změnu konfigurace přístrojů – vláknových spektrografů a fotometrické kamery – je možné provést během jedné minuty. Kamera je vybavena rotačním filtrovým kolem osazeným pěti filtry. Čip kamery je Peltierovým článkem chlazen na teplotu až 40° pod okolí.