Požádat o pozorovací čas

Návrhy na pozorování prostřednictvím Perkova dalekohledu můžete podávat buď standardní žádostí o přidělení pozorovacího času a nebo prostřednictvím projektu ChETEC-INFRA Trans-National Access Programme.

Standardní návrhy na pozorování

Astronomický ústav přijímá návrhy na pozorování od všech zájemců bez ohledu na národnost, příslušnost k instituci či akademickou pozici. Několik pozorovacích nocí v každém kalendářním měsíci je určeno pro vědecké projekty externích uživatelů s cílem podpořit nové myšlenky a vědecký rozvoj oboru.

Jak požádat o pozorovací čas?

Žádosti o přidělení pozorovacího času musí být podány elektronicky ve volně čitelném formátu, měly by obsahovat doporučené body popsané zde a být odeslány e-mailem jako ‚pdf‘ dokument na adresu proposal@asu.cas.cz.

Popis pravidel a postupu při přidělovaní pozorovacího času na Perkově dalekohledu najdete zde.

Tabulky s typickými časy pro různé operace při pozorování Perkovým dalekohledem a prodlevy pozorovacího času (eng. „observing overheads“) jsou k dispozici zde.

Cena času dalekohledu

Cena pozorování je stanovena na základě provozních nákladů dalekohledu včetně platů techniků a nočních asistentů. Tato cena je upravena a jednostranně stanovena AsÚ Ondřejov vždy počátkem roku s přihlédnutím ke změnám a očekávané výši nákladů. V ceně je zahrnuta daň z přidané hodnoty. Aktuální verze ceníku je na vyžádání k dispozici u vedoucí hvězdného oddělení ASU Ondřejov (Brankica Kubátová).

Termíny

Pozorovací čas na Perkově dalekohledu v Ondřejově je přidělován 4krát do roka. Přijaté návrhy jsou platné po dobu 12 měsíců.

Termín odesláníZahájení pozorování (nejdříve)
1. září, do 23:59 SEČ*1. prosince
1. prosince, do 23:59 SEČ1. března
1. března, do 23:59 SEČ1. června
1. června, do 23:59 SEČ1. září
* SEČ – Středoevropský čas

The ChETEC-INFRA Trans-National Access Programme

Projekt ChETEC-INFRA (Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos – Infrastructures for Nuclear Astrophysics) je realizován v rámci programu TNA (Trans-National Access Programme) a umožňuje přístup k dalekohledům a astronomickým observatořím, zařízením částickového výzkumu a superpočítačům s cílem modelovat složité modely hvězd a jejich atmosfér zaměřené na základní výzkum v jaderné astrofyzice.

Více podrobností o tom, kdo může požádat a jak požádat o pozorovací čas prostřednictvím TNA ChETEC-INFRA programu naleznete na anglické stránce projektu  zde.