Astrofyzika vysokých energií

Umělecká představa záblesku gama záření. Kredit: Gemini Observatory/Lynette.

Skupina pod vedením Martina Jelínka se ve svém výzkumu zabývá mimo jiné studiem galaktických a extragalaktických zdrojů záření s vysokou energií a to ve viditelném, dalekém ultrafialovém, rentgenovém a gama záření. Zaměřuje se na multispektrání analýzu gama záblesků (GRB) a jejich optických protějšků (dosvitů), aktivní jádra galaxií (AGN), blazary a další typy kosmických zdrojů vysoce energetického záření včetně různých typů rentgenových dvojhvězd a kataklyzmických proměnných hvězd (CV).

Aby získali potřebná pozorovací data jsou členové skupiny zapojeni do výzkumu pomocí řady satelitů pro záření s vysokou energií, také spolupracují na projektu budoucí pozemní observatoře pro sledování gama záření – Cherenkov Telescope Array (CTA), která bude umístěna na dvou stanovištích – La Palma a Paranal. Projekt CTA v současnosti počítá s trojicí robotických dalekohledů FRAM, které budou postaveny a provozovány ve spolupráci mezi Ústavem fyziky a skupinou Astrofyziky vysokých energií.

Robotický dalekohled BART
Robotický dalekohled D50

Na půdě observatoře ASU v Ondřejově skupina provozuje dvojici relativně malých robotických dalekohledů – BART robotic telescope o průměru zrcadla 25 cm a D50 robotic telescope s primárním zrcadlem o průměru 50 cm. Úkolem těchto teleskopů je doplnění družicových údajů o emisi v záření s vysokou energií také o původní data ve viditelném oboru a to jak v případě gama záblesků tak kataklyzmických proměnných hvězd. A tento úkol splňují velmi dobře – pozorování optických protějšků záblesků gama vyžaduje velmi rychlý reakční čas celého systému a pozorování kataklyzmických proměnných hvězd je dlouhodobým programem těchto přístrojů. Oba tyto teleskopy jsou součástí sítě GLORIA.

Členové skupiny jsou rovněž zapojeni do kosmických projektů Evropské kosmické agentury ESA (INTEGRAL, Gaia, XEUS) a NASA (v rámci spolupráce na projektu Constellation X), především s cílem detekovat kosmické záblesky záření gama (v rámci experimentů BART, D50 a BOOTES). Další data – jako rozsáhlé řady pozorování o délce až sto let – získávají z astronomických archivů, což poskytuje hodnotné informace o dlouhodobém chování objektů zájmu v optickém oboru.

Členové skupiny pravidelně organizují mezinárodní konference a workshopy jako například AXRO (International workshops on Astronomical X–Ray Optics) nebo IBWS (INTEGRAL/BART workshops) a podílejí se na organizaci velkých mezinárodních konferencí: SPIE Europe, Frascati workshop on Multispectral behaviour of cosmic high-energy sources, Frontier objects in astrophysics.

ČLENOVÉ SKUPINY

DALŠÍ INFORMACE