Lidé

Martin Jelínek

Martin je vědecký pracovník a vedoucí skupiny Astrofyziky vysokých energií. Ve svém výzkumu se zabývá záblesky záření gama, optickými dosvity a využitím robotických dalekohledů.

Kontakt:


René Hudec

René je vědeckým pracovníkem oddělení a bývalým vedoucím skupiny Astrofyziky vysokých energií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na galaktické a extragalaktické zdroje záření s vysokou energií, analýzu pozorování blazarů, záblesků gama, hledání optických protějšků ve viditelném oboru, multispektrální analýzu a analýzu přechodných optických jevů astrofyzikálního původu. Navrhuje kosmické i pozemní experimenty s důrazem na rentgenovou optiku a dalekohledy. Je zapojen do kosmických projektů jako ESA INTEGRAL, Gaia, SMILE nebo THESEUS. Má rozsáhlé znalosti získávání a vědeckého použití dat z kolekcí desek uložených v astronomických archivech.

Kontakt:

  • email: rene.hudec @ asu.cas.cz
  • orcid

Vojtěch Šimon

Vojtěch je vědecký pracovník oddělení. Zabývá se astrofyzikálním zdroji záření s vysokou energií: (a) zdroje rentgenového záření – rentgenové dvojhvězdy (systémy ne neutronovou hvězdou nebo černou dírou akreující hmotu), kataklyzmické proměnné hvězdy, zdroje extrémně měkkého rentgenového záření, analýza jejich dlouhodobé aktivity v rentgenovém i optickém oboru (přechody mezi klidovými a aktivními obdobími, zjasnění…); analýza pozorování ze zařízení monitorujících rentgenové zdroje (ASM/RXTE, BAT/Swift, MAXI/ISS); studium aktivity na velmi dlouhých časových škálách s využitím fotografických archivů; výzkum závislosti pozorovaných charakteristik těchto objektů a jejich fyzikálních parametrů; (b) výzkum dosvitů záblesků záření gama, studium jejich komplexních vlastností, analýze pozorovaných vztahů dosvitu a předchozí exploze hypernovy nebo supernovy, důsledky pro prostředí v mateřských galaxiích.

Kontakt:

  • email: vojtech.simon @ asu.cas.cz
  • telefon: +420 323 620 347
  • ocid

Externí spolupracovníci

Christina C. Thoene