Okamžitá emise a časný optický dosvit dvou vysokoenergetických gama záblesků

Martin Jelínek, Jan Štrobl a René Hudec z ASU a studentka Alžběta Maleňáková z Astronomického ústav Univerzity Karlovy byli součástí rozsáhlého mezinárodního týmu, který ze zabýval velmi podrobným studiem dvou zajímavých záblesků záření gama. V práci se zabývají jednak popisnými vlastnostmi, ale hlavně se autoři snažili určit, co bylo jejich původcem a jaké mechanismy hnaly jejich energetické výtrysky.

Záblesky záření gama (Gamma-Ray Bursts, GRB) jsou náhlými intenzivními explozemi elektromagnetického záření s výraznými efekty ve vysokoenergetickém spektru v kiloelektronové a megaelektronové oblasti. Celkově se při těchto explozích nárazově uvolňuje energie řádu 1044 až 1047 joulů. GRB obvykle emitují záření ve dvou po sobě následujících fázích. Nejprve se objeví okamžitá emise, která se projevuje především fotony s energiemi kolem 1 megaelektronvoltu, což odpovídá oblasti tvrdého rentgenového a měkkého gama záření. Pak následuje tzv. dosvit, který se projevuje v oblastech s menšími energiemi, například i v optické oblasti.

Více / Zdroj: web ASU

Related Posts