Kurz ešeletové spektroskopie v Ondřejově

V týdnu 30.8.-3.9.2021 se na Stelárním oddělení Astronomického ústavu AV ČR konal 1. ročník kurzu zaměřeného na ešeletovou spektroskopii a měření radiálních rychlostí. Celkově šest magisterských studentů z Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze se na svých počítačích naučilo pod vedením Dr. Marka Skarky, Dr. Petra Kabátha a jejich doktorských studentů Mgr. Magdaleny Špokové a Mgr. Jána Šubjaka zpracovávat ešeletová spektra a určovat radiální rychlosti v balíku IRAF a analyzovat je v různých dalších programech (např. Exostriker). Důraz byl kladen na praktickou práci tak, aby každý ze studentů prošel všemi kroky redukce dat a sám určil radiální rychlosti. Aby byla pokryta co největší diverzita možných úskalí redukce i analýzy dat, studenti pracovali se spektry různé kvality a určovali rychlosti tří objektů s různou amplitudou radiálních rychlostí, kterou dopředu neznali. Jednou z datových sad tak například byl exoplanetární kandidát, jehož amplituda radiálních rychlostí byla pod detekčním limitem použitého přístroje. Využita byla archivní data z Ondřejovského ešeletového spektrografu umístěného na 2m Perkově dalekohledu v Ondřejově. Kromě práce byl prostor i na společenský večer a další společné aktivity. Kurz byl finančně podpořen projektem ERASMUS+.