Doc. RNDr. René Hudec, CSc. jmenován profesorem

Doc. RNDr. René Hudec, CSc., vědecký pracovník Stelárního oddělení ASÚ AV ČR, byl 15. prosince 2021 prezidentem republiky jmenován profesorem.

Jedná se o ocenění celoživotní práce v oboru rentgenové astrofyziky, zejména experimentální (téma jeho profesorské přednášky bylo Rentgenové teleskopy- okno do vesmíru).

Přínos rentgenových teleskopů ke studiu vesmíru a kosmických objektů je nesporný: přináši neocenitelný pohled na vysokoenergetické fyzikální procesy probíhající ve vesmíru. Vývoj rentgenových teleskopů v ČR (s těžištěm na ASÚ AV ČR) probíhal do r. 1989 nezávisle a v mezioborové spolupráci (pod vedením Prof. Hudce), poslední roky pak ve znamení spoluúčasti na mezinárodních kosmických projektech ESA a NASA.

Výrazný je přínos Prof. Hudce k vývoji nových a inovativních typů rentgenové optiky, ale i k vývoji a realizaci robotických teleskopů na observatoři Ondřejov i sítě teleskopů BOOTES v mezinárodní spolupráci. Tyto pozemní přístroje představují důležitý příspěvek pro multispektrální analýzy kosmických zdrojů, ať už jde o rychlá následná pozorování eruptivních jevů detekovaných satelity (např. gama záblesků) nebo poskytnutí simultánních dat pro družicová pozorování, anebo následná dlouhodobá pozorování pro klasifikaci a fyzikální analýzu objektů.

Druhá část aktivit Prof. Hudce je v oblasti vysokoenergetické astrofyziky, zejména multispektrálních analýz a studia eruptivních procesů ve vesmíru, a to i s využitím netradičních postupů, jakou jsou například unikátní data (jak fotometrická, tak spektroskopická) z archivů astronomických fotografických desek umožňující studovat velmi dlouhodobé chování astrofyzikálních objektů na škále i vice než 100 let.

Pedagogické aktivity zahrnují kromě široké mezinárodní spolupráce i vedení diplomandů a doktorandů, bakalářských a dalších studentských prací, a také pořádání konferencí a workshopů.

Related Posts