Je hvězda ’12 Vul‘ chybějícím článkem mezi skupinami Be a B[e]?

Třída horkých hvězd spektrálního typu B se dělí na řadu podskupin mezi něž patří jednak klasické Be hvězdy (s emisními čarami Balmerovy série ve spektru) a také o něco vzácnější B[e] hvězdy (navíc se zakázanými čarami). Obě tyto skupiny vykazují známky přítomnosti okolohvězdných disků. Disky kolem Be hvězd tvoří ionizovaný plyn, který se uvolnil z povrchu těchto rychle rotujících objektů. Plyn je možné zkoumat spektroskopicky na základě rozdvojeného profilu vodíkových emisních čar. Naproti tomu o mechanizmu vzniku disků u B[e] hvězd není známo prakticky nic. Disky jsou však většinou natolik husté, že v nich může docházet ke vzniku molekul a kondenzaci prachu.

Vědečtí pracovníci Stelárního oddělené Astronomického ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Argentiny v nedávno publikované studii ukázali, že jasná hvězda 12 Vulpeculae (12 Vul) v souhvězdí Lištička by mohla být prvním známým objektem, který jeví známky obou tříd – Be i B[e]. Někdy je možné v jejím infračerveném spektru zaznamenat silné emise ionizovaného plynu a jindy pouze slabé emisní čáry molekul. Hvězda 12 Vul je součástí pravidelného pozorovacího programu Perkova dalekohledu právě proto, že by mohla představovat chybějící článek mezi klasickými Be hvězdami a třídou B[e].

Pozorování hvězdy 12 Vul získaná pomocí Perkova dalekohledu v říjnu roku 2021 ukázala ve spektru silné rozdvojené emisní čáry vodíku. Díky koordinované mezinárodní spolupráci v rámci projektu POEMS pořídili krátce nato Argentinští kolegové také spektra v infračervené oblasti pomocí teleskopu GEMINI. Na základě těchto dat bude nyní možné zkoumat, jakým způsobem je výskyt vodíkové emise spojen se vznikem molekulárních čar a pochopit mechanismy formování disků kolem B[e] hvězd.

Contact: Michaela Kraus, Olga Maryeva

Related Posts