Tisková konference k zahájení provozu dalekohledu E152 na Observatoři La Silla v Chile

V pátek 25. 11. 2022 se uskutečnila on-line tisková konference k oficiálnímu uvedení do provozu dalekohledu E152, který byl na Observatoři La Silla v Chile rekonstruován v rámci projektu PLATOSpec. Vzhledem k umístění teleskopu byla tisková konference přenášena online z Ondřejova a z Chile.

Dalekohled E152 umístěný na Evropské jižní observatoři v chilské poušti Atacama byl mimo provoz od roku 2002. Česká firma ProjectSoft teleskop modernizovala a nyní je možné ho řídit na dálku. Realizace byla významně finančně podpořena Akademií věd ČR v rámci programu nákladných přístrojů.

Na tiskové konferenci vystoupili: ředitel Astronomického ústavu AV ČR Dr. Michal Bursa, vedoucí projektu PLATOSpec Dr. Petr Kabáth, velvyslanec ČR v Chile Ing. Pavel Běchný, profesor Petr Heinzel, zástupce firmy ProjectSoft Zdeněk Bardon, profesor Svatopluk Civiš a ředitel observatoře La Silla Ivo Saviane. Více o projektu PLATOSpec naleznete zde.

Záznam tiskové konference na YouTube kanálu Astronomického ústavu AV ČR.Úkolem projeku PLATOSpec je přispět k výzkumu exoplanet (planet u cizích hvězd). Dalekohled E152 vybavený spektrografem PLATOSpec bude provádět následná pozemní pozorování zajímavých objektů objevených družicemi TESS (NASA, v provozu) a PLATO (ESA, k vypuštění v 2026), které jsou určeny k objevování exoplanet. PLATOSpec astronomům umožní pomocí detailní spektroskopické analýzy zkoumat jednak základních charakteristiky exoplanet jako je hmotnost, velikost a vzdálenost od mateřské hvězdy, ale také složení jejich atmosfér a podmínky zde panující.

Related Posts