Jak z dlouhého gama záblesku udělat gama záblesk krátký…

Kdysi dávno byl svět gama záblesků (GRB) pěkně rozdělen pouze na dvě třídy: Dlouhé záblesky s dobou trvání v záření gama delší než 2 s a krátké záblesky, které trvají dobu kratší než 2 s. Dlouhé gama záblesky vznikají při konečné explozi velmi hmotné hvězdy a jsou doprovázeny také velmi energetickou supernovou, což se podařilo prokázat již před 20 lety. Krátké GRB vznikají při splynutí dvou neutronových hvězd, které jsou samy pozůstatkem masivních hvězd, což víme od první detekce gravitačních vln spojených s takovouto událostí v roce 2017.

Tým vedený Jilianem Rastinejadem z Northwestern University v USA studoval neobvyklý gama záblesk GRB 211211A mnoha různými pozemními i vesmírnými dalekohledy. Členkou tohoto týmu byla i astronomka Christina Thöne z Astronomického ústavu AV ČR, která prováděla několikatýdenní pozorování tohoto objektu přístroji na observatoři Calar Alto (CAHA) v jižním Španělsku a 10,4m teleskopem Gran Telescopio Canarias (GTC) na Kanárských ostrovech.

… podrobnosti viz TZ ASU

Další informace a kontakty:

  • Tisková zpráva ASU
  • Rastinejad, J., Gompertz, B., Levan, A., & Fong, W., et al. (2022). „A kilonova following a long-duration gamma-ray burst at 350 Mpc“. Publikováno v časopise Nature. DOI: 10.1038/s41586-022-05390-w
  • Troja, E., Fryer, C.L., O’Connor, B., & Ryan, G., et al (2022). „A nearby long gamma-ray burst from a merger of compact objects“. Publikováno v časopise Nature. DOI: 10.1038/s41586-022-05327-3
  • Dr. Martin Jelínek – Stelární oddělení, vedoucí skupiny astrofyziky vysokých energií (česky, anglicky); martin.jelinek@asu.cas.cz
  • Christina Thöne – Astronomický ústav AV ČR (německy, anglicky); cthoene@asu.cas.cz

Related Posts