V období 25.-27. září 2023 se v Praze ve Vile Lanna konal mezinárodní XShootU workshop, kterého se zúčastnilo 45 účastníků z celého světa. XShootU je otevřená spolupráce astrofyziků zabývajících se různými vědeckými aspekty vyplývajícími z programu ULLYSES a odpovídajících dat XSHOOTER o hmotných hvězdách. ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards) je rozsáhlý Director’s Discretionary program pro Hubble Space Telescope (HST), který věnuje přibližně 1000 obletů HST k vytvoření spektroskopické ultrafialové (UV) spektrální knihovny mladých hvězd s vysokou a nízkou hmotností. Pro doplnění UV dat pro hmotné hvězdy, které přinesl ULLYSES, organizační výbor IAU Commission G2 (hmotné hvězdy) úspěšně předložil návrh ESO na získání komplementárních spekter v optické a blízké infračervené části elektromagnetického spektra. Tato pozorování se provádějí pomocí ESO spektrografu XSHOOTER. Na workshopu byly prezentovány výsledky získané na základě těchto pozorování. Hlavním organizátorem workshopu byla dr. Brankica Kubátová, která je v rámci XShootU kontaktní osobou pro studium struktur ve větru masivních hvězd.

Related Posts