14. ročník mezinárodní konference o rentgenové optice v astronomii

V Praze se od 4. do 8.  prosince 2023 uskuteční za účasti předních světových kapacit oboru mezinárodní setkání odborníků zabývajících se rentgenovou astronomií – AXRO 2023. Cílem setkání je mj. diskutovat nejnovější technologie pro budoucí rentgenové družice. 

Organizátory pracovního setkání AXRO (International Workshop on Astronomical X–Ray Optics) jsou Astronomický ústav Akademie věd České republiky a Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze. Mezinárodní setkání proběhne v pražské Vile Lanna. Konference se zúčastní 47 odborníků ze 6 zemí světa – Evropy i USA, kteří přednesou 45 příspěvků. Seznam všech účastnících se odborníků najdete v přehledu zde. Konference je určená zástupcům výzkumných organizací, ale i inovativních firem. Propojení vědy a průmyslu bude prezentováno i společnými prezentacemi.

Na konferenci budou konzultovány vědecké mise Evropské kosmické agentury (ESA), v několika případech se spoluúčastí týmů z ČR včetně Astronomického ústavu AV ČR – např.jde o připravované kosmické mise ATHENA, SMILE a THESEUS. Své příspěvky přednesou i významní čeští vědci v oboru rentgenové astronomie z Astronomického ústavu AV ČR – profesor René Hudec a profesor Vladimír Karas. Profesor Norbert Werner z Masarykovy univerzity představí ryze českou ambiciózní misi QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonova surveyor), jejíž start se předpokládá do konce tohoto desetiletí. Podrobný program je k dispozici na webových stránkách konferenceAbstrakty jednotlivých příspěvků jsou k dispozici zde.

Rozšíření pozorovacího okna do vesmíru o rentgenový obor spektra přineslo v minulosti zcela klíčové poznatky o dějích ve vesmíru, zejména těch, kde je hmota vystavena extrémním podmínkám jako právě v blízkosti obřích černých děr. Intenzivní rentgenové záření produkují zejména systémy, v nichž proudí hmota na neutronovou hvězdu, černou díru nebo na bílého trpaslíka. Ve vzdáleném vesmíru (tedy v jiných galaxiích) pak jde často o objekty, v nichž právě probíhá tzv. gama záblesk (tedy probíhá zvláštní druh supernovy, případně kolize dvou kompaktních objektů). Dalším druhem zdrojů rentgenového záření jsou aktivní galaktická jádra.

Vývoj rentgenové kosmické optiky má v České republice dlouhou tradici a čeští vědci v tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. První český astronomický rentgenový objektiv byl vyroben v roce 1970 – šlo o optiku o průměru 50 mm k zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal. Konference AXRO konaná vždy v Praze v adventní čas má již dlouhou tradici, letošní ročník je již čtrnáctý, řadí se k celosvětově respektovaným akcím a setkáním špičkových odborníků daného oboru a dokládá mezinárodní uznání a renomé českých vědců z Astronomického ústavu AV ČR.na poli astrofyziky vysokých energií

Kontakty a další informace:

Related Posts