Středoškoláci představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, chce rok od roku více stále více středoškoláků. Nadaní mladí lidé, kteří chtějí věnovat svůj čas nejen školním aktivitám, navštěvují stáže v Akademii věd ČR, kde se jim věnují vědkyně a vědci. Studentské stáže jim umožňuje program Otevřená věda. Letošní absolventi představili výsledky svého bádání na stážích na závěrečné studentské konferenci, jež proběhla ve dnech 22. až 24. listopadu 2023 v budově Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze. 

Ve středu 22. listopadu prezentovali své výsledky studenti z oblasti chemie, biologie, ekologie a medicíny, ve čtvrtek stážisti z humanitních a sociálněvědních oborů, v pátek pak ti, kteří se věnovali tématům fyzikálním, matematickým a dalším oblastem takzvané neživé vědy.   

III/ Vědy o neživé přírodě
V pátek 24. listopadu 2023 se v prostorách konferenčního centra sešli absolventi stáží vědní oblasti věd o neživé přírodě. Jejich prezentaci a výsledky hodnotila porota ve složení: Hanuš Seiner z Ústavu termomechaniky AV ČR, Antonín Fejfar z Fyzikálního ústavu AV ČR, Anna Lynnyk z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR a Jana Kašparová z Astronomického ústavu AV ČR.

První místo získal Vít Sýkora za stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů, kterou absolvoval v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR pod vedením lektora Jiřího Filipa. „Stáž byla o tom, že máme nějaký materiál v realitě a my se ho snažíme co nejvěrněji převést do digitálního světa,“ přibližuje Vít Sýkora.

Stříbrnou příčku obsadili Adam Denko, Jan Sova a Veronika Modrá za práci na tématu Návrh a realizace malého zobrazujícího spektrografu, kterou prováděli v Astronomickém ústavu AV ČR pod vedením Martina Jelínka. [ze Stelárního oddělení ASU]

„Předmětem stáže bylo sestavení malého zobrazujícího spektrografu. Naučil jsem se mnoho informací jak z oblasti vědy, tak jsem také získal zkušenosti, které využiji i jinde. Určitě mohu doporučit dalším stážistům,“ říká Adam Denko.

Na třetím místě skončila Alexandra Rizzo se stáží Structure analysis of materials using crystallography. Její lektorkou byla Cinthia Antunes Correa z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Celý text najdete na webu Otevřená věda

Zdroj:

Related Posts