Gama záblesk s neobvyklým optickým dosvitem

Kolektiv autorů pod vedením Martina Jelínka z pracovní skupiny astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení ASU studoval zajímavý gama záblesk zachycený přístroji družice INTEGRAL a následně pozemní pozorovací sítí optických dalekohledů. Vědci se ve své práci zaměřili na studii neobvyklého záblesku s označením GRB 190919B, který byl zaznamenán přístrojem IBAS na družici INTEGRAL krátce před půlnocí 19. září 2019 na jižní obloze. Autoři pořízená pozorování detailně analyzují a ukazují, že záblesk a následně pozorovaný optický dosvit jsou nejspíše dílem dvou různých fyzikálních procesů.

Gama záblesky jsou bezpochyby těmi nejjasnějšími ojedinělými událostmi, které se odehrávají obvykle v kosmologických vzdálenostech. Uvolněné zářivé výkony přesahují 1047 W, záblesky trvají v širokém rozpětí intervalů od zlomků sekundy po desítek tisíc sekund a jsou jedinečným zdrojem velmi tvrdého gama záření. Záblesk záření gama je často doprovázen dosvitem v měkčích oblastech elektromagnetického záření včetně viditelné a infračervené oblasti. Obecně se předpokládá, že původcem tohoto jevu je katastrofická událost, například kolaps hmotné hvězdy při zažehnutí supernovy typu II nebo srážka kompaktních objektů – neutronových hvězd nebo černých děr.

Related Posts